پاورپوینت جدید اختلا لات هیپرتانسیو حاملگی - 70 اسلاید  

پاورپوینت جدید اختلا لات هيپرتانسيو حاملگي - 70 اسلاید


پاورپوینت جدید اختلا لات هيپرتانسيو حاملگيپاورپوینت جدید اختلا لات هيپرتانسيو حاملگيپول شما و زندگی شماhttp://azerbaijan.sellfile.ir/ این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.اختلالات هیپر تانسیو حاملگي: یکی از اجزائ سه گانه تریاد مرگ و میرمادران است و همراه با خونریزی و عفونت مسئول قسمت اعظم موربیدیته ومرگ و میر مرتبط با حاملگي است.امروزه از اصطلا

ادامه مطلب  

پاورپوینت در مورد اختلالات هیپرتانسیو حاملگی  

پاورپوینت در مورد اختلالات هيپرتانسيو حاملگي


        پاورپوینت در مورد اختلالات هيپرتانسيو حاملگيفرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلایدها : 72 اسلایدفهرست مطالب: تقسیم بندی اختلالات هيپرتانسيو حاملگيتشخیص اختلالات هيپرتانسيومفهوم هيپرتانسيون دلتاهيپرتانسيون حاملگيمعیارهای تشخیصی هيپرتانسيون مرتبط با حاملگيشاخصهای شدت پره اکلامپسیعوامل خطراتیولوژیتهاجم تروفوبلاستیک غیرطبیعیعوامل ایمونول

ادامه مطلب  

پاورپوینت در مورد اختلالات هیپرتانسیو حاملگی  

پاورپوینت در مورد اختلالات هيپرتانسيو حاملگي


        پاورپوینت در مورد اختلالات هيپرتانسيو حاملگيفرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلایدها :72 اسلایدفهرست مطالب: تقسیم بندی اختلالات هيپرتانسيو حاملگيتشخیص اختلالات هيپرتانسيومفهوم هيپرتانسيون دلتاهيپرتانسيون حاملگيمعیارهای تشخیصی هيپرتانسيون مرتبط با حاملگيشاخصهای شدت پره اکلامپسیعوامل خطراتیولوژیتهاجم تروفوبلاستیک غیرطبیعیعوامل ایمونولو

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع اختلالات هیپرتانسیو حاملگی  

پاورپوینت با موضوع اختلالات هيپرتانسيو حاملگي


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 72 اسلایدقسمتی از متن .ppt :اختلالات هيپرتانسيو حاملگي   یکی از اجزائ سه گانه تریاد مرگ و میرمادران است و همراه با خونریزی و عفونت مسئول قسمت اعظم موربیدیته ومرگ و میر مرتبط با حاملگي است.    امروزه از اصطلاح هيپرتانسيون حاملگي (GESTATIONAL HYPERTENSION)

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع اختلالات هیپرتانسیو حاملگی  

پاورپوینت با موضوع اختلالات هيپرتانسيو حاملگي


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 72 اسلایدقسمتی از متن .ppt :اختلالات هيپرتانسيو حاملگي   یکی از اجزائ سه گانه تریاد مرگ و میرمادران است و همراه با خونریزی و عفونت مسئول قسمت اعظم موربیدیته ومرگ و میر مرتبط با حاملگي است.    امروزه از اصطلاح هيپرتانسيون حاملگي (GESTATIONAL HYPERTENSION)

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع اختلالات هیپرتانسیو حاملگی  

پاورپوینت با موضوع اختلالات هيپرتانسيو حاملگي


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 72 اسلایدقسمتی از متن .ppt :اختلالات هيپرتانسيو حاملگي   یکی از اجزائ سه گانه تریاد مرگ و میرمادران است و همراه با خونریزی و عفونت مسئول قسمت اعظم موربیدیته ومرگ و میر مرتبط با حاملگي است.    امروزه از اصطلاح هيپرتانسيون حاملگي (GESTATIONAL HYPERTENSION)

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع اختلالات هیپرتانسیو حاملگی  

پاورپوینت با موضوع اختلالات هيپرتانسيو حاملگي


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 72 اسلایدقسمتی از متن .ppt :اختلالات هيپرتانسيو حاملگي   یکی از اجزائ سه گانه تریاد مرگ و میرمادران است و همراه با خونریزی و عفونت مسئول قسمت اعظم موربیدیته ومرگ و میر مرتبط با حاملگي است.    امروزه از اصطلاح هيپرتانسيون حاملگي (GESTATIONAL HYPERTENSION)

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع اختلالات هیپرتانسیو حاملگی  

پاورپوینت با موضوع اختلالات هيپرتانسيو حاملگي


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 72 اسلایدقسمتی از متن .ppt :اختلالات هيپرتانسيو حاملگي   یکی از اجزائ سه گانه تریاد مرگ و میرمادران است و همراه با خونریزی و عفونت مسئول قسمت اعظم موربیدیته ومرگ و میر مرتبط با حاملگي است.    امروزه از اصطلاح هيپرتانسيون حاملگي (GESTATIONAL HYPERTENSION)

ادامه مطلب  

پاورپوینت اختلالات هیپر تانسیو حاملگی  

پاورپوینت اختلالات هیپر تانسیو حاملگي


   به نام خدا مشخصات فایلفرمت:power pointقابل ویرایش و آماده پیرینتتعداد اسلاید : 73 اسلایدبنام خدا یکی از اجزائ سه گانه تریاد مرگ و میرمادران است و همراه با خونریزی و عفونت مسئول قسمت اعظم موربیدیته ومرگ و میر مرتبط با حاملگي است. امروزه از اصطلاح هيپرتانسيون حاملگي (GESTATIONAL HYPERTENSION) برای توصیف هر گونه هيپرتانسيون مرتبط با حاملگي با شروع جدید (NEW-ONSET) در حاملگي استفاده می شود. اختلالات هیپ

ادامه مطلب  

پاورپوینت اختلالات هیپر تانسیو حاملگی  

پاورپوینت اختلالات هیپر تانسیو حاملگي


   به نام خدا مشخصات فایلفرمت:power pointقابل ویرایش و آماده پیرینتتعداد اسلاید : 73 اسلایدبنام خدا یکی از اجزائ سه گانه تریاد مرگ و میرمادران است و همراه با خونریزی و عفونت مسئول قسمت اعظم موربیدیته ومرگ و میر مرتبط با حاملگي است. امروزه از اصطلاح هيپرتانسيون حاملگي (GESTATIONAL HYPERTENSION) برای توصیف هر گونه هيپرتانسيون مرتبط با حاملگي با شروع جدید (NEW-ONSET) در حاملگي استفاده می شود. اختلالات هیپ

ادامه مطلب  

پاورپوینت اختلالات هیپر تانسیو حاملگی  

پاورپوینت اختلالات هیپر تانسیو حاملگي


   به نام خدا مشخصات فایلفرمت:power pointقابل ویرایش و آماده پیرینتتعداد اسلاید : 73 اسلایدبنام خدا یکی از اجزائ سه گانه تریاد مرگ و میرمادران است و همراه با خونریزی و عفونت مسئول قسمت اعظم موربیدیته ومرگ و میر مرتبط با حاملگي است. امروزه از اصطلاح هيپرتانسيون حاملگي (GESTATIONAL HYPERTENSION) برای توصیف هر گونه هيپرتانسيون مرتبط با حاملگي با شروع جدید (NEW-ONSET) در حاملگي استفاده می شود. اختلالات هیپ

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره بيماريهاي قلبي و حاملگي  

پاورپوینت درباره بیماریهای قلبی و حاملگي


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 54 اسلایدقسمتی از متن .ppt :بیماریهای قلبی و حاملگي بیماریهای قلبی در حاملگي :شیوع 1 % علت اصلی مرگ در زنان USAسومین علت اصلی مرگ در افراد 25 تا 44 ساله تغییرات فیزیولوژیك در حاملگيافزایش برون ده تا 50 % ( بیشتر ناشی از افزایش حجم ضربه ای)( نیمی در 8 هفته اول ) 

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره بيماريهاي قلبي و حاملگي  

پاورپوینت درباره بیماریهای قلبی و حاملگي


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 54 اسلایدقسمتی از متن .ppt :بیماریهای قلبی و حاملگي بیماریهای قلبی در حاملگي :شیوع 1 % علت اصلی مرگ در زنان USAسومین علت اصلی مرگ در افراد 25 تا 44 ساله تغییرات فیزیولوژیك در حاملگيافزایش برون ده تا 50 % ( بیشتر ناشی از افزایش حجم ضربه ای)( نیمی در 8 هفته اول ) 

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره بيماريهاي قلبي و حاملگي  

پاورپوینت درباره بیماریهای قلبی و حاملگي


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 54 اسلایدقسمتی از متن .ppt :بیماریهای قلبی و حاملگي بیماریهای قلبی در حاملگي :شیوع 1 % علت اصلی مرگ در زنان USAسومین علت اصلی مرگ در افراد 25 تا 44 ساله تغییرات فیزیولوژیك در حاملگيافزایش برون ده تا 50 % ( بیشتر ناشی از افزایش حجم ضربه ای)( نیمی در 8 هفته اول ) 

ادامه مطلب  

پاورپوینت در حیطه حاملگی دو یا چندقلویی به دو زبان انگلیسی و فارسی - 32 اسلاید  

پاورپوینت در حیطه حاملگي دو یا چندقلویی به دو زبان انگلیسی و فارسی - 32 اسلاید


پاورپوینت در حیطه حاملگي دو یا چندقلویی به دو زبان انگلیسی و فارسیپاورپوینت در حیطه حاملگي دو یا چندقلویی به دو زبان انگلیسی و فارسیپاورپوینت در حیطه حاملگي دو یا چندقلویی به دو زبان انگلیسی و فارسیپاورپوینت در حیطه حاملگي دو یا چندقلویی به دو زبان انگلیسی و فارسیپاورپوینت در حیطه حاملگي دو یا چندقلویی به دو زبان انگلیسی و فارسیپاورپوینت در حیطه حامل

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان اختلالات هيپرتانسيو در حاملگي  

پاورپوینت با عنوان اختلالات هيپرتانسيو در حاملگي


پاورپوینت با عنوان اختلالات هيپرتانسيو در حاملگي در فرمت پاورپوینت . 33 اسلاید قابل ویرایش •فشارخون حاملگي

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان اختلالات هيپرتانسيو در حاملگي  

پاورپوینت با عنوان اختلالات هيپرتانسيو در حاملگي


پاورپوینت با عنوان اختلالات هيپرتانسيو در حاملگي در فرمت پاورپوینت . 33 اسلاید قابل ویرایش •فشارخون حاملگي

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان اختلالات هيپرتانسيو در حاملگي  

پاورپوینت با عنوان اختلالات هيپرتانسيو در حاملگي


پاورپوینت با عنوان اختلالات هيپرتانسيو در حاملگي در فرمت پاورپوینت . 33 اسلاید قابل ویرایش •فشارخون حاملگي

ادامه مطلب  

دانلود مقاله استفراغ‌ شديد حاملگي 5 ص  

دانلود مقاله استفراغ‌ شدید حاملگي 5 ص


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 4 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 
 
2
‏استفراغ‌ شدید حاملگي‌ (Hyperemesis gravidarum‏)
‏استفراغ‌ شدید حاملگي
Hyperemesis‏ gravidarum
‏ 
‏استفراغ‌ شدید حاملگي‌ عبارت‌ است‌ از تهوع‌ و استفراغ‌ شدید در یك‌ خانم‌ حامله‌، كه‌ باعث‌ كم‌آبی‌ بدن‌ و تغییرات‌ شدید در تركیب‌ شیمیایی‌

ادامه مطلب  

پاورپوینت اختلالات هیپر تانسیو حاملگی  

پاورپوینت اختلالات هیپر تانسیو حاملگي


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت اختلالات هیپر تانسیو حاملگيقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 71   فهرست مطالباختلالات هیپر تانسیو حاملگيتقسیم بندی اختلالات هيپرتانسيو حاملگيتشخیص اختلالات هيپرتانسيومفهوم هيپرتانسيون دلتاهيپرتانسيون حاملگيپره اکلامپسیمعیارهای تشخیصی هيپرتانسيون مرتبط با حاملگيشاخصهای شدت پره اکلامپسی  اکلامپسیپره اکلامپسی افزوده شده بر هيپرتانسيون مزمنعو

ادامه مطلب  

پاورپوینت اختلالات هیپر تانسیو حاملگی  

پاورپوینت اختلالات هیپر تانسیو حاملگي


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت اختلالات هیپر تانسیو حاملگيقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 71   فهرست مطالباختلالات هیپر تانسیو حاملگيتقسیم بندی اختلالات هيپرتانسيو حاملگيتشخیص اختلالات هيپرتانسيومفهوم هيپرتانسيون دلتاهيپرتانسيون حاملگيپره اکلامپسیمعیارهای تشخیصی هيپرتانسيون مرتبط با حاملگيشاخصهای شدت پره اکلامپسی  اکلامپسیپره اکلامپسی افزوده شده بر هيپرتانسيون مزمنعو

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره دو یا چند حاملگی Multi fetal pregnancy  

پاورپوینت درباره دو یا چند حاملگي Multi fetal pregnancy


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 32 اسلایدتعداد اسلاید انگلیسی : 6 اسلایدقسمتی از متن .ppt :پاورپوینت درباره دو یا چند حاملگي Multi fetal pregnancyشیوعشیوع دوقلوهای منوزیگوت تقریباً در تمام دنیا یكسان و حدود1 در هر 250 حاملگي است و به نژاد وسن و پاریتی ارتباطی ندارد . متعاقب اینداكشن اوولیشن ،ش

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره دو یا چند حاملگی Multi fetal pregnancy  

پاورپوینت درباره دو یا چند حاملگي Multi fetal pregnancy


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 32 اسلایدتعداد اسلاید انگلیسی : 6 اسلایدقسمتی از متن .ppt :پاورپوینت درباره دو یا چند حاملگي Multi fetal pregnancyشیوعشیوع دوقلوهای منوزیگوت تقریباً در تمام دنیا یكسان و حدود1 در هر 250 حاملگي است و به نژاد وسن و پاریتی ارتباطی ندارد . متعاقب اینداكشن اوولیشن ،ش

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره دو یا چند حاملگی Multi fetal pregnancy  

پاورپوینت درباره دو یا چند حاملگي Multi fetal pregnancy


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 32 اسلایدتعداد اسلاید انگلیسی : 6 اسلایدقسمتی از متن .ppt :پاورپوینت درباره دو یا چند حاملگي Multi fetal pregnancyشیوعشیوع دوقلوهای منوزیگوت تقریباً در تمام دنیا یكسان و حدود1 در هر 250 حاملگي است و به نژاد وسن و پاریتی ارتباطی ندارد . متعاقب اینداكشن اوولیشن ،ش

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره دو یا چند حاملگی Multi fetal pregnancy  

پاورپوینت درباره دو یا چند حاملگي Multi fetal pregnancy


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 32 اسلایدتعداد اسلاید انگلیسی : 6 اسلایدقسمتی از متن .ppt :پاورپوینت درباره دو یا چند حاملگي Multi fetal pregnancyشیوعشیوع دوقلوهای منوزیگوت تقریباً در تمام دنیا یكسان و حدود1 در هر 250 حاملگي است و به نژاد وسن و پاریتی ارتباطی ندارد . متعاقب اینداكشن اوولیشن ،ش

ادامه مطلب  

پاورپوینت كدگذاري سقطها در ICD-10  

پاورپوینت كدگذاری سقطها در ICD-10


كدگذاری سقطها در ICD-10Pregnancy with ABORTIVE outcome(o00-o08)فرمت : powerpointتعداد اسلاید : 19سقط - كدگذاری سقطهاتعریف :سقط عبارتست از دفع خودبخودی (expulsion ) یا دفع با دخالت ( extraction) همه یا بخشی از محصولات حاملگي (جفت ، پرده ها با یا بدون جنین زنده یا مرده ) قبل از اینکه جنین برای زنده ماندن در خارج رحم به اندازه کافی تکامل پیدا یافته باشد ، یعنی قبل از هفته 20 حاملگي بر اساس LMP و یا جنین کمتر از 500 گرم .تقسیم بندی : بر اساس  علت

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق اعتیاد زنان باردار خانواده جامعه 16ص  

دانلود تحقیق اعتیاد زنان باردار خانواده جامعه 16ص


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 
 
‏اعتیاد و تاثیر داروها بر روی زنان باردار
‏زمانی که یک زن باردار می شود برای او خیلی مهم است که زندگی سالمی داشته باشد، به مقدار کافی غذای مغذی بخورد، مقدار کافی استراحت کند و مرتباً ورزش کند. همچنین ضروری است که از هر چیزی

ادامه مطلب  

دانلود مقاله اعتیاد زنان باردار خانواده جامعه 16ص  

دانلود مقاله اعتیاد زنان باردار خانواده جامعه 16ص


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 
 
‏اعتیاد و تاثیر داروها بر روی زنان باردار
‏زمانی که یک زن باردار می شود برای او خیلی مهم است که زندگی سالمی داشته باشد، به مقدار کافی غذای مغذی بخورد، مقدار کافی استراحت کند و مرتباً ورزش کند. همچنین ضروری است که از هر چیزی

ادامه مطلب  

دانلود مقاله اعتیاد زنان باردار خانواده جامعه 16ص  

دانلود مقاله اعتیاد زنان باردار خانواده جامعه 16ص


برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.
اعتیاد زنان باردار خانواده جامعه 16ص
پسوند : word (..doc) - صفحه : 16
بخشی از فایل :
 
‏اعتیاد و تاثیر داروها بر روی زنان باردار
‏زمانی که یک زن باردار می شود برای او خیلی مهم است که زندگی سالمی داشته باشد، به مقدار کافی غذای مغذی بخورد، مقدار کافی استراحت کند و مرتباً ورزش کند. همچنین ضروری است که از هر چیزی که برای او

ادامه مطلب  

پاورپوینت كدگذاري سقطها در ICD-10  

پاورپوینت كدگذاری سقطها در ICD-10


كدگذاری سقطها در ICD-10Pregnancy with ABORTIVE outcome(o00-o08)فرمت : powerpointتعداد اسلاید : 19سقط - كدگذاری سقطهاتعریف :سقط عبارتست از دفع خودبخودی (expulsion ) یا دفع با دخالت ( extraction) همه یا بخشی از محصولات حاملگي (جفت ، پرده ها با یا بدون جنین زنده یا مرده ) قبل از اینکه جنین برای زنده ماندن در خارج رحم به اندازه کافی تکامل پیدا یافته باشد ، یعنی قبل از هفته 20 حاملگي بر اساس LMP و یا جنین کمتر از 500 گرم .تقسیم بندی : بر اساس  علت

ادامه مطلب  

پاورپوینت كدگذاري سقطها در ICD-10  

پاورپوینت كدگذاری سقطها در ICD-10


كدگذاری سقطها در ICD-10Pregnancy with ABORTIVE outcome(o00-o08)فرمت : powerpointتعداد اسلاید : 19سقط - كدگذاری سقطهاتعریف :سقط عبارتست از دفع خودبخودی (expulsion ) یا دفع با دخالت ( extraction) همه یا بخشی از محصولات حاملگي (جفت ، پرده ها با یا بدون جنین زنده یا مرده ) قبل از اینکه جنین برای زنده ماندن در خارج رحم به اندازه کافی تکامل پیدا یافته باشد ، یعنی قبل از هفته 20 حاملگي بر اساس LMP و یا جنین کمتر از 500 گرم .تقسیم بندی : بر اساس  علت

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده; بررسی انواع بیماری دیابت و راههای پیشگیری از دیابت  

پاورپوینت آماده; بررسی انواع بیماری دیابت و راههای پیشگیری از دیابت


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 18 اسلایدبررسی انواع بیماری دیابت و راههای پیشگیری از دیابت دیابت چیست؟ دیابت یک اختلال در سوخت و ساز بدن است. در حالت طبیعی غذا در معده تبدیل به گلوکز یا قند خون می شود. قند از معده وارد جریان خون می شود. لوزالمعده (پانکراس) هورمون انسولین را ترشح می کند و این هورمون باعث می شود قند از جریان خون

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده; بررسی انواع بیماری دیابت و راههای پیشگیری از دیابت  

پاورپوینت آماده; بررسی انواع بیماری دیابت و راههای پیشگیری از دیابت


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 18 اسلایدبررسی انواع بیماری دیابت و راههای پیشگیری از دیابت دیابت چیست؟ دیابت یک اختلال در سوخت و ساز بدن است. در حالت طبیعی غذا در معده تبدیل به گلوکز یا قند خون می شود. قند از معده وارد جریان خون می شود. لوزالمعده (پانکراس) هورمون انسولین را ترشح می کند و این هورمون باعث می شود قند از جریان خون

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده; بررسی انواع بیماری دیابت و راههای پیشگیری از دیابت  

پاورپوینت آماده; بررسی انواع بیماری دیابت و راههای پیشگیری از دیابت


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 18 اسلایدبررسی انواع بیماری دیابت و راههای پیشگیری از دیابت دیابت چیست؟ دیابت یک اختلال در سوخت و ساز بدن است. در حالت طبیعی غذا در معده تبدیل به گلوکز یا قند خون می شود. قند از معده وارد جریان خون می شود. لوزالمعده (پانکراس) هورمون انسولین را ترشح می کند و این هورمون باعث می شود قند از جریان خون

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده; بررسی انواع بیماری دیابت و راههای پیشگیری از دیابت  

پاورپوینت آماده; بررسی انواع بیماری دیابت و راههای پیشگیری از دیابت


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 18 اسلایدبررسی انواع بیماری دیابت و راههای پیشگیری از دیابت دیابت چیست؟ دیابت یک اختلال در سوخت و ساز بدن است. در حالت طبیعی غذا در معده تبدیل به گلوکز یا قند خون می شود. قند از معده وارد جریان خون می شود. لوزالمعده (پانکراس) هورمون انسولین را ترشح می کند و این هورمون باعث می شود قند از جریان خون

ادامه مطلب  

تحقیق درباره آزمونهای حاملگی  

تحقیق درباره آزمونهای حاملگي


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:14  قسمتی از متن فایل دانلودی:آزمون‌های حاملگيامروزه برای انواع تست های حاملگي، كیت های ارزان قیمتی در دسترس هستند كه سریعاً یعنی در عرض 3 الی 5 دقیقه با صحت و دقت زیاد جواب می دهند. بسیاری از آزمون های دیگر به صورت كیت های در بازار موجودند، و

ادامه مطلب  

تحقیق درباره آزمونهای حاملگی  

تحقیق درباره آزمونهای حاملگي


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:14  قسمتی از متن فایل دانلودی:آزمون‌های حاملگيامروزه برای انواع تست های حاملگي، كیت های ارزان قیمتی در دسترس هستند كه سریعاً یعنی در عرض 3 الی 5 دقیقه با صحت و دقت زیاد جواب می دهند. بسیاری از آزمون های دیگر به صورت كیت های در بازار موجودند، و

ادامه مطلب  

پاورپوینت عوامل خطر ساز دربارداری  

پاورپوینت عوامل خطر ساز دربارداری


 پاورپوینت عوامل خطر ساز دربارداری 268اسلاید عوامل خطرساز در  بارداری :1-حاملگي درسنین کمتر از 16 سال وبالاتر از35 سال برای اولین بار2-حاملگي درسنین بالا با تعددسقطها، جنین مرده وسابقه زایمانهای مشکل3-عدم تناسب بدنی ،وزن کمتر از45 kg وبالاتراز kg90 با قد کوتاه4-فشارخون بالا وحاملگي همراه با مسمومیت حاملگي5- دیابت وحاملگي 6-بیماریهای قلبی و حاملگي7- بیماریهای کلیوی وحاملگي8-حاملگي های

ادامه مطلب  

پاورپوینت عوامل خطر ساز دربارداری  

پاورپوینت عوامل خطر ساز دربارداری


 پاورپوینت عوامل خطر ساز دربارداری 268اسلاید عوامل خطرساز در  بارداری : 1-حاملگي درسنین کمتر از 16 سال وبالاتر از35 سال برای اولین بار 2-حاملگي درسنین بالا با تعددسقطها، جنین مرده وسابقه زایمانهای مشکل 3-عدم تناسب بدنی ،وزن کمتر از45 kg وبالاتراز kg90 با قد کوتاه 4-فشارخون بالا وحاملگي همراه با مسمومیت حاملگي 5- دیابت وحاملگي 6-بیماریهای قلبی و حاملگي 7- بیماریهای کلیوی وحاملگي 8-حاملگي های چند

ادامه مطلب  

پاورپوینت عوامل خطر ساز دربارداری  

پاورپوینت عوامل خطر ساز دربارداری


 پاورپوینت عوامل خطر ساز دربارداری 268اسلاید عوامل خطرساز در  بارداری :1-حاملگي درسنین کمتر از 16 سال وبالاتر از35 سال برای اولین بار2-حاملگي درسنین بالا با تعددسقطها، جنین مرده وسابقه زایمانهای مشکل3-عدم تناسب بدنی ،وزن کمتر از45 kg وبالاتراز kg90 با قد کوتاه4-فشارخون بالا وحاملگي همراه با مسمومیت حاملگي5- دیابت وحاملگي 6-بیماریهای قلبی و حاملگي7- بیماریهای کلیوی وحاملگي8-حاملگي های

ادامه مطلب  

پاورپوینت عوامل خطر ساز دربارداری  

پاورپوینت عوامل خطر ساز دربارداری


 پاورپوینت عوامل خطر ساز دربارداری 268اسلاید عوامل خطرساز در  بارداری :1-حاملگي درسنین کمتر از 16 سال وبالاتر از35 سال برای اولین بار2-حاملگي درسنین بالا با تعددسقطها، جنین مرده وسابقه زایمانهای مشکل3-عدم تناسب بدنی ،وزن کمتر از45 kg وبالاتراز kg90 با قد کوتاه4-فشارخون بالا وحاملگي همراه با مسمومیت حاملگي5- دیابت وحاملگي 6-بیماریهای قلبی و حاملگي7- بیماریهای کلیوی وحاملگي8-حاملگي های

ادامه مطلب  

تحقیق درباره اعتياد و تاثير داروها بر روي زنان باردار  

تحقیق درباره اعتیاد و تاثیر داروها بر روی زنان باردار


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:20  قسمتی از متن فایل دانلودی:زمانی که یک زن باردار می شود برای او خیلی مهم است که زندگی سالمی داشته باشد، به مقدار کافی غذای مغذی بخورد، مقدار کافی استراحت کند و مرتباً ورزش کند. همچنین ضروری است که از هر چیزی که برای او

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع نشانه ها و مراقبت های دوران بارداری  

پاورپوینت با موضوع نشانه ها و مراقبت های دوران بارداری


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 62 اسلایدقسمتی از متن .ppt :نشانه ها و مراقبت های دوران بارداریقطع شده قاعدگی:قطع شدن ناگهانی قاعدگی در زنان سالمی که در سنین باروری قرار دارند و قبلا دارای قاعدگیهای خو به خود سیکلیک (چرخه ای ) و قابل پیش بینی بوده اند ،شدیدا موید حاملگي است.فقدان

ادامه مطلب  

پاورپوینت انواع دیس ریتمی های قلبی با منشاء گره دهلیزی بطنی  

پاورپوینت انواع دیس ریتمی های قلبی با منشاء گره دهلیزی بطنی


پاورپوینت انواع دیس ریتمی های قلبی   با منشاء گره دهلیزی بطنی40اسلایدهمراه باتصویر به زبان انگلیسی  1- جانشین ( بدنبال عدم کفایت گرهSA  (2- بلوکها ( بدنبال عدم کفایت گره AV (  انواع A.V. BLOCK:درجه  1 درجه  2 درجه  3 CHB))  انواع B.B.B:1-RBBB2- LBBB3-LAHB4-LPHB  

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1